dilluns, 7 de març de 2016

Un Pla d'Igualtat que ens fa a totes i tots més persones

Intervenció a la presentació del Pla d'Igualtat de l'Ajuntament

Des de la regidoria de Recursos Humans agafem amb il·lusió l’aplicació d’aquest pla, fruit d’anys de treball de la comissió i de la proposta sobre plans d’igualtat que vam aprovar al ple en abril de 2012, a proposta de Compromís.

Ha sigut un treball molt positiu, però ara ve la part més satisfactòria, que és posar en pràctica tot el que s’ha aprovat. Encara que inconscientment, i per la nostra convicció política i el nostre concepte de les relacions entre les persones, intentem aplicar en tots els àmbits la no discriminació per raó de sexe i els principis d’igualtat, el fet de tindre unes línies, uns objectius concrets i temporitzats, ens obligarà a posar-los en pràctica i eliminar qualsevol resta de discriminació en allò que portem endavant.

Hi ha molts punts del pla que són d’aplicació directa de la nostra responsabilitat, com els relacionats amb els processos de selecció de personal i de promoció interna o la facilitació a la plantilla la conciliació de la vida familiar, personal i familiar. Podríem destacar l’anàlisi previ de la infrarepresentació de les dones en un àmbit on es produisca una oferta pública d’ocupació, el que pot fer incloure en les bases que, en cas d’empat, el lloc siga obtingut per una dona; o en l’àmbit de la formació, l’oferiment de cursos en habilitats directives per a les dones que ajuden a superar l’escletxa salarial o els cursos per a tot el personal de llenguatge no sexista. En resum, tots els contemplats en el pla tenen implicació en la meua regidoria perquè la tenen en tot l’àmbit de l’ajuntament.

Per tant, vull garantir-vos que m’implicaré al màxim per tal que tots els punts es desenvolupen, i ho faré de cor, i amb el sentiment, com a home, que l’aconseguiment de la igualtat entre els sexes ens beneficia a totes i tots, perquè elimina la discriminació cap a les dones i implica als homes en aquesta eliminació i en l’aconseguiment d’un repartiment de responsabilitats en tots els àmbits de la vida que ens fa a totes i tots més persones. Per tot això també vos demane que vos impliqueu totes i tots al màxim per aconseguir l’acompliment del pla.